SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE WWW.SAVVY.SI

1. SPLOŠNO

Uvod

Zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora SAVING d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Več informacij vam je na voljo v spodnjem dokumentu.

Podatki o upravljavcu

Saving d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, davčna številka SI44951272

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@saving.si ali na telefonski številki 030 707 202 vsak delovni dan med 9 in 11 uro. 

V splošnih pogojih poslovanja trgovine Savvy.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje Saving d.o.o.Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).
Spletna trgovina NE omogoča nakup medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov prek spletnega naslova: www.savvy.si

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli  in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.
 

2. OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini. 
Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost hitrega nakupa.
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba.

Pravna oseba

Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik)  in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.
 

3. NAROČILO

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Izdelke je mogoče naročiti v slovenskem jeziku, dostavljajo pa se na območju Slovenije. Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba.

V primeru plačila po predračunu bo kupec dobil obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na transakcijski račun ponudnika, je naročilo plačano. Za plačilo naročila po predračunu ima kupec na voljo 7 dni, če v tem času naročila ne plača, lahko ponudnik naročilo/pogodbo prekliče.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti.
Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne. S plačilom naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@savvy.si

4. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

4.1. Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe
Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe so naslednji koraki:
1. povpraševanje se pošlje na info@savvy.si

2. Saving d.o.o. kot ponudnik pošlje predračun na elektronski naslov uporabnika, kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki hranijo pri ponudniku.

5. CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen na prodajnih mestih Saving d.o.o.. Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.


6. MOŽNOSTI PLAČILA

Dostava za Slovenijo: v spletni trgovini je kupcu z dostavo v Sloveniji na voljo plačilo po predračunu: predračun je poslan na e-naslov kupca. Kupec pri plačilu predračuna navaja podatke iz omenjenega predračuna. Naročeni izdelki bodo odpremljeni po prejetem celotnem plačilu.

7. DOSTAVA

Dostavo opravljajo za to pooblaščene družbe.  Stroški dostave za kupce z dostavo v Sloveniji bremenijo ponudnika.
Strošek dostave za kupce izven Slovenije - v države Evropske Unije so ne glede na višino nakupa fiksno določeni za vsako državo posebej.
 

8. DOBAVNI ROK

Dostava za Slovenijo: Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 2–5 delovnih dni. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok naveden pri izdelku (približno 1 teden). Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

Dostava za tujino: Dobavni rok za naročila na zalogi je od 7-14 dni. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok okvirno 14-21 dni. Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.


9. GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu in/ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

10. VRAČILO BLAGA 

Kupec ima pravico, da v 8 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločite. To sporoči na e-naslov: info@savvy.si. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.

Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 

Vračilo ali menjava medicinskih pripomočkov ni mogoča.

Razlog za to je vaša varnost. Pravila stroke zahtevajo posebne zahteve shranjevanja, ki jih je potrebno spoštovati. Ker je blago takšne vrste občutljivo, ter namenjeno osebni uporabi, le-tega, ne moremo več sprejeti nazaj.

Verjamemo, da tudi sami ne bi želeli prejeti blaga, ki je bilo v rokah drugega pacienta in ni znano, kako je z njim ravnal in kakšne so posledice tega ravnanja.

Prosimo vas za razumevanje, ko bomo morali vašo željo po vračilu ali menjavi blaga, izdanega ali kupljenega v lekarni, zavrniti.

Seveda pa veljajo za paciente vse pravice, ki jih določa Zakon o pravicah potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in spremembe), vključno z določbami glede stvarnih napak na blagu ali uveljavljanjem garancije pri izdelkih, ki garancijo imajo.

V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnilo vsa prejeta plačila.

Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga.  

Odstop od pogodbe ni možen v posebnih primerih, določenih v ZVPot, ter v morebitni drugi zakonodaji s področja medicinskih pripomočkov, ter v kolikor je bil medicinski pripomoček že uporabljen (za uporabo se šteje, da je bil medicinski pripomoček povezan na električno omrežje, vendar velja tudi za drugače ugotovljene znake uporabe).

Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini, ter neuporabljeno, poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Priložen mora biti račun. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo.

Ponudniku ni treba sprejeti blaga in s tem odstopa kupca od pogodbe (ter posledično vračila kupnine), če sta blago ali njegova embalaža poškodovana ali se je njegova količina zmanjšala ali je blago bilo že uporabljeno. 


Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.
Kupec lahko blago vrne tako, da obišče prodajalno Saving d.o.o, na Finžgarjevi ulici 4, 1000 Ljubljana, kjer lahko osebno vrne blago. Ob vračilu mora prav tako priložiti kopijo originalnega računa. 

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni. 

11. REKLAMACIJA

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@savvy.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije. Obrazec za reklamacijo Savvy dobite tu.
 

12. REŠEVANJE SPOROV

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

V kolikor stranki spora ne moreta rešiti preko pritožbe, z medsebojnim sporazumevanjem, je za spore pristojno sodišče ustrezne pristojnosti v Ljubljani.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIRPS) Saving d.o.o. ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna tukaj.
 

13. ZAGOTAVLJANJE Informacij

Saving d.o.o. zagotavlja svetovanje o izbranih izdelkih, tako, da nudi dostop do svetovalca preko telefona +386 (0) 30.707.202, od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure, ali preko e-maila: info@savvy.si

Pred nakupom nas lahko obiščete tudi na sedežu družbe po predhodnem dogovoru.   

14. ODGOVORNOST

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov ipd. v spletni trgovini in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja.

15. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

16. OBDELAVA IN HRAMBA PODATKOV

Saving ne hrani in ne posreduje ali obdeluje osebnih podatkov.

 

Splošni pogoji uporabe za Izdelek SAVVY

  1. Proizvajalec in distributer Saving, d.o.o., Finžgarjeva 4, Ljubljana, je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani, v skladu s tehničnimi podatki, razvil osebni medicinski pripomoček, s komercialno označbo Savvy, ki je sestavni del navodil za uporabo osebnega medicinskega pripomočka.

Skladno z Direktivo 93/42/EGES o medicinskih pripomočkih in z veljavno spremembo Direktive 2007/47/EGES  je razviti osebni medicinski pripomoček namenjen spremljanju delovanja srca v vsakdanjem življenju.  Uvodna direktiva ga razvršča v razred aktivnih neinvazivnih medicinskih pripomočkov z oznako II a.

Medicinski pripomoček Savvy je namenjen vsakodnevni individualni uporabi potencialnega kupca oz. uporabnika, za spremljanje delovanja srca na osnovi enokanalnega snemanja EKG signala.

Medicinski pripomoček ni namenjen zdravljenju in ni diagnostično orodje v skladu s pravili medicinske stroke, kot je navedeno v drugem odstavku tega dokumenta (Direktiva EGS).

V primeru, da uporabnik občuti neprijetno bolečino okoli srca, mora nujno poiskati zdravniško pomoč, ne glede na podatke, ki jih prikazuje medicinski pripomoček Savvy.

  1. Medicinski pripomoček Savvy ne deluje samostojno, temveč  je neposredno brezžično povezan s pametnim telefonom ali tablico, ki morata biti v njegovi  neposredni bližini. Izmerjeni parametri delovanja srca se s posebnim programom prenašajo v pomnilniško enoto.
  1. Prenos podatkov se izvaja neposredno s prenosom podatkov s pametnega telefona ali tabličnega računalnika ali s prenosom podatkov preko USB enote.
  1. Cena medicinskega pripomočka Savvy je določena v veljavnem ceniku prodajalca.
  1. Z garancijsko izjavo daje prodajalec enoletno garancijo za medicinsko napravo Savvy, ki je predmet prodaje.
  1. Navodila za uporabo medicinskega pripomočka Savvy so sestavni del pogodbe in so skupaj s splošnimi pogoji sestavni del vsakega izdelka, ki je predmet prodaje.
  1. Z nakupom naprave dobi kupec tudi navodila, splošne pogoje, pin kodo in garancijsko izjavo.
  1. Ko prvič poženete mobilno aplikacijo, morate potrditi izjavo, da ste kot kupec ustrezno seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe, drugače ne morete uporabiti te aplikacije.
  1. Po določbah o varstvu osebnih podatkov omogoča kupec medicinskega pripomočka  prodajalcu uporabo in obdelavo osebnih podatkov za posredovanje informacij o morebitnih novostih, novih znanstvenih spoznanjih, o morebitni nadgradnji sistema za omenjeni izdelek in za morebitne primere vigilance. Proizvajalec in prodajalec Saving, d.o.o. na noben način ni dolžan omogočiti stranki ali uporabniku dostopa do morebitne nadgradnje sistema omenjenega izdelka.
  1.  Kupec s plačilom računa zagotavlja, da sta medicinski pripomoček in pin koda namenjena izključno njegovi osebni uporabi in da ju ne bo prenašal na tretje osebe. Po prodajalčevi izrecni prepovedi kupec ne sme naprave prenesti v uporabo tretjim osebam.

Ljubljana, Oktober 20, 2017


Savvy

Kupi SAVVY EKG Prenesi aplikacijo VisECG

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Podjetje d.o.o.